ตั้งชื่อตามวันเกิด มาดูสิว่าชื่อของคุณที่ใช้อยู่นั้น ถูกหลักการตั้งชื่อที่ถูกต้องหรือไม่ หรือสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนชื่อใหม่ หรือกำลังจะตั้งชื่อให้กับลูกน้อย ลองมาดูหลักการตั้งชื่อตามวันเกิดที่ถูกต้องและเป็นมงคลกันเลยค่ะ

คนที่เกิดวันอาทิตย์

ถ้าเป็นผู้ชาย อักษรที่เป็นเดช คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

คนที่เกิดวันจันทร์

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ด ต ถ ท ธ น

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันจันทร์ คือ สระทั้งหมด

คนที่เกิดวันอังคาร

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ด ต ถ ท ธ น

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันอังคาร คือ ก ข ค ฆ ง

คนที่เกิดวันพุธ

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ย ร ล ว

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธ คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน (เลยเที่ยงคืนของวันพุธ)

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ สระทั้งหมด

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ก ข ค ฆ ง

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืน คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ สระทั้งหมด

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ด ต ถ ท ธ น

คนที่เกิดวันศุกร์

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ก ข ค ฆ ง

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ จ ฉ ช ซ ฌ ญ

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันศุกร์ คือ ย ร ล ว

คนที่เกิดวันเสาร์

ถ้าเป็นผู้ชาย  อักษรที่เป็นเดช คือ ย ร ล ว

ถ้าเป็นผู้หญิง อักษรที่เป็นศรี คือ ศ ส ษ ห ฬ อ

อักษรที่เป็นกาลกิณี ของคนที่เกิดวันเสาร์ คือ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ