หมวดหมู่: ศิลปะ Page 2 of 4

ความสำคัญ Social Media และจิตรกรในยุคปัจจุบัน 

ในยุคสมัยที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมต่อของผู้คนมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กิจกรรมต่างๆมีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างอาชีพการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทางด้านสังคมและพัฒนารูปแบบการทำงานต่างๆมีการปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของระบบการทำงานต่างๆในปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของระบบการสร้างสรรค์โครงสร้างการทำงานหรือไม่จนการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Social Media การนำเสนอผลงานการส่งต่อผลงานต่างๆมีการปรับปรุงรูปแบบงานต่างๆที่ช่วยให้งานศิลปะและมีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานต่างๆมีส่วนพัฒนาอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Social ต่างๆที่มีการพัฒนาโครงสร้างการปรับปรุงขึ้นอย่างไรก็ตามส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media ต่างๆจึงทำให้จิตรกรมีช่องทางของตัวเองในการนำเสนอผลงานหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ เป็นการพัฒนารูปแบบโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้คนในยุคสมัยมีลักษณะในการทำงานที่ต่างไปงานศิลปะคือการถ่ายทอดข้อมูลอารมณ์

หรือแม้แต่จนความรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ทางด้านงานต่างๆออกไปจึงทำให้งานศิลปะมีการเผยแพร่ที่เพิ่มขึ้นและมีแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ แนวคิดต่างๆมีการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลามีการปรับปรุงและมีการนำเสนอผลงานใหม่ๆเพราะว่าน่าจะว่าต่างๆ

ที่ช่วยให้มีการพัฒนาโครงสร้างในการปรับปรุงจะช่วยให้ศิลปินต่างๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาได้ การนำเสนอแนวความคิดความเชื่อและการนำเสนอทางด้านจินตนาการต่างๆ เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ การทำงานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

งานเซลล์ต่างๆเป็นการพัฒนาโครงสร้างการทำงานและการปรับปรุงรูปแบบอยู่เสมออย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆหรือโครงสร้างการทำงานต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานก็มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Social Media

ที่ช่วยจิตรกรในยุคปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานใหม่ๆซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีรูปแบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกนำเสนอมาแล้วถูกสร้างสรรค์มากมายเพราะในยุคปัจจุบันมีการเปิดกว้างในการทำงานศิลปะ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่

การพัฒนาผู้คนโดยใช้งานศิลปะ 

งานศิลปะต่างๆคือการพัฒนาและาการสร้างสรรค์ผลงานการถกเถียงหรือไม่อธิบายแนวคิดต่างๆก็มีการพัฒนาการปกคลุมตลอดเวลา อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่างานศิลปะต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงรูปแบบตลอดเวลาเพราะงานศิลปะต่างๆช่วยผู้คนมีแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นทัศนคติที่มีการพัฒนาตนตามความเชื่อมาปรับปรุงเป็นงานศิลปะหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดนำมาประยุกต์อยู่ตลอดเวลา

งานศิลปะคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆการจดบันทึกการเล่าเรื่อง the message ในโครงสร้างการรับรู้งานศิลปะต่างๆก็มีการพัฒนาและการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถเข้าถึงงานศิลปะต่างๆในการปรับปรุงรูปแบบงานศิลปะต่างๆได้อยู่ตลอดเวลา

เพราะในยุคปัจจุบันการศึกษาต่างๆมีการพัฒนาและการปรับปรุงรูปแบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างสรรค์ผลงานหรือแนวคิดต่างๆมีการพัฒนาและการปรับปรุงตลอดเวลาเป็นทิศทางในรูปแบบและการพัฒนาโครงสร้างการรับรู้เรื่องราวต่างๆเป็นการตอบคำถามต่างๆโดยการสร้างสรรค์ตามทัศนคติแนวคิดหรือไม่ก็จะเป็นจินตนาการต่างๆของผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหรือว่าจิตรกรนั้นเอง อย่างไรก็ตามงานศิลปะมีการพัฒนาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางด้านรูปแบบ

หรือว่าจะเป็นลักษณะในการทำงานศิลปะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้น และการปรับเปลี่ยนงานศิลปะต่างๆที่เพิ่มขึ้นบริเวณการทำงานศิลปะต่างๆหรือแม้จะเป็นในส่วนของก๊าซซึ่งเป็นสถานที่ ในการจัดทำงานศิลปะ เป็นการปรับปรุงรูปแบบและแนวคิดต่างๆ 

โดยเฉพาะลักษณะการพัฒนางานต่างๆในการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนมีการพัฒนาแนวคิดหรือจินตนาการต่างที่เพิ่มมากขึ้นเพราะงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีอาชีพมากมายเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของตัวจิตรกรเองหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของกราฟิกดีไซน์เนอร์

ซึ่งทำงานตามคำสั่งหรือแม้แต่จะเป็นแนวทางตามงานศิลปะต่างๆของงานศิลปะมีการเปิดกล้องที่เพิ่มขึ้นและแนวคิดต่างๆก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงแนวคิดหรือลักษณะการทำงานต่างๆได้อยู่ตลอดเวลา ศิลปะในยุคปัจจุบันก็มีการเปิดกว้างและการพัฒนาต่างๆเหล่านี้ก็ช่วยให้ผู้คนในการพัฒนาโครงสร้างการทำงานหรือไม่เจอรูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็มีการพัฒนาการปกคลุมอยู่ตลอดเวลา 

งานศิลปะต่างๆคือการพัฒนาโครงสร้างการพัฒนารูปแบบการทำงานหรือไม่จะเป็นแนวคิดต่างๆ ที่ช่วยผู้คนสามารถเข้าถึงการจดบันทึกเรื่องราวแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอดีตจนถึงในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนา การทำงานและการปรับปรุงรูปแบบเทคโนโลยีต่างๆที่มีการพัฒนาการ ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ae บาคาร่า

การทำงานเพื่อเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบต่างๆ 

งานศิลปะต่างๆการปรับปรุงโครงสร้างการเรียนรู้หรือแม้แต่จะเป็นการพัฒนารูปแบบงานต่างๆ ยุคเริ่มต้นของงานศิลปะเกิดขึ้นเมื่อยุคหินยุคหินเป็นยุคที่มนุษย์มีการศึกษาเกี่ยวปฏิมากรรมต่างๆได้เก่ามากที่สุด ร่องรอยความเป็นอยู่การดำรงชีวิตของมนุษย์สมัยก่อนเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆผู้คนมีการเรียนรู้และการปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเพื่อให้เรียนรู้ว่าในยุคสมัยก่อน

ผู้คนมีการเรียนรู้หรือแม้แต่จะเน้นความเป็นอยู่อย่างไรการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนใน message ในงานศิลปะต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับผู้คนให้ความสนใจในการพัฒนาโครงสร้างความเป็นอยู่ของงานศิลปะตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงงานศิลปะต่างๆช่วยให้งานศพต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น 

ในยุคปัจจุบันเราจึงหาประวัติการศึกษาเกี่ยวกับงานสร้างสรรค์งานประติมากรรมการตกทอดลงเหลือจากยุคอดีตได้อยู่ตลอดเวลา ผลงานศิลปะเป็นการพัฒนาตลอดเวลาการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่ถ้าจะเป็นโครงสร้างในการทํางานอุปกรณ์ใหม่ๆหรือแม้แต่จะเป็นการใช้เทคนิคใหม่ๆก็มีการพัฒนาตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับผู้คนให้ความสนใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนารูปแบบความเป็นอยู่การทำงาน

หรือ Message แนวคิดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ยุคปัจจุบันการพัฒนาในส่วนของงานศิลปะต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ชีวิตต่างๆของบุคคลที่เสาะแสวงหารูปแบบการทำงานใหม่ๆมีการพัฒนาในการปรับปรุงตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่งานประติมากรรมของมนุษย์หรือแม้แต่จะเป็นงานศิลปะรูปแบบต่างๆ มีการปรับปรุงหรือมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะมนุษย์มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทักษะการทำงานหรือไม่ได้จะมีความชำนาญความแม่นยำในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ 

การเรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพราะผู้คนสามารถเข้าถึงรูปแบบการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้น ในประวัติศาสตร์ต้องยอมรับว่ามนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทำงานตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงสร้างการทำงานรูปแบบต่างๆ

แม้จะเป็นแนวคิด การสร้างลวดลายต่างๆแนวคิดรูปแบบโครงสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆก็มีการพัฒนาปรับปรุงตลอดเวลาอย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าการทำงานเพื่อการเรียนรู้และการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆในส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยงานศิลปะต่างๆในการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุงโครงสร้างลักษณะการทำงานต่างๆเหล่านี้ที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือโครงสร้างอยู่ตลอดเวลา 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าฟรี se

สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่าง

การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวงการศิลปะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรคืก็จริงแต่ในชาวงวัยของศิลปินที่เกิดในช่วงยุคเดียวกันหรือศิลปินที่ศึกษามาจากสถาบันเดียวกันนั้น โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกัน 

อาจจะเนื่องมาจากศิลปินเหล่านี้ได้ผ่านสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในช่วงวัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะอย่างจริงจังนั้นมาในสภาพเดียวกัน ทำให้แนวคิดและการสร้างสรรค์ก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั้นเราสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างให้เรานั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่างให้ได้

ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักและก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยสะทีเดียวศิลปินสามารถสร้างควารมแตกต่างให้กับตัวเองนั้นได้โดย การเป็นตัวของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้คนส่วนใหญ่ที่เรียนและศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะประเภทใดก็ตามโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว

แต่ในบางครั้งคนเหล่านั้นไม่รู้ตัวว่าเรานั้นกำลังโดนสภาพแวดล้แมและการศึกษานั้นบีบตัวของเราให้คล้อยตามและเป็นไปตามสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้าง ในบางครั้งจึงทำให้เรานั้นอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของเราเองได้ในช่วงขณะหนึ่ง

ดังนั้นแล้วการสร้างตัวตนที่แตกต่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานของเรานั้นให้เกิดความแตกต่างจากคนอื่น การเป็นตัวเองและใช้ความเป็นตัวเองที่มีอยู่ภายใต้จิตใจและความคิดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ศิลปินนั้นจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอ ยิ่งเจอสิ่งนี้เร็วมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เรานั้นประสบความสำเร็จมากเร็วขึ้นเท่านั้น

การเป็นศิลปินจึงจะขาดหรือทิ้งความเป้นตัวเราเองแล้วเลียนแบบคนอื่นหรือเลียนแบบสภาพแวดล้อมหรือคล้ายไปไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่เราสร้างสรรค์ก็เป็นเพียงผลงานที่ไม่มีความแตกต่างและเป็นผลงานที่คล้ายกับคนอื่นๆเท่านั้นเอง

การสรรหาและเสาะหาสิ่งที่เป็นเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานของเรานั้นให้มีความแตกต่าง การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับความเป็นตังของตัวเอง เพราะเมื่อผลงานเรามีความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ผลงานของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือการลอกเลียนแบบดังนั้นแล้วการหาวิธีหรือสรรค์หาเทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้ผลงานของเรานั้นยังคงเป็นตัวเอง

และเป็นผลงานที่ยากจะเลียนแบบจึงเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนนั้นควรมีและควรจะทำ การทำแบบนี้นั้นเป็นเหมือนเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ทั้งตัวผลงานเองและตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์เองด้วย  อย่างไรก็ตามนอกจากการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี ความตั้งใจขยันฝึกฝนและพัฒนาก็เป็นสิ่งที่ควรมีคู่กันนั่นเอง เพื่อทำให้ผลงานและการสร้างสรรค์ของศิลปินคนหนึ่งนั้นจะสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นและผลงานของศิลปินคนนั้นก้จะเป็นผลงานที่ยากจะมีใครเทียบ

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่าทดลอง

ศิลปะแบบผสมผสานการถ่ายรูปการวาดรูป

ศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ว่าจะต้องทำแบบนั้นทำแบบนี้เพียงแต่ศิลปะเป็นสิ่งที่มีหลักการในบางครั้งและในบางครั้งก็ไม่มีหลักการทำให้ศิลปะถือว่าเป็นสิ่งที่จะนำไปผสมผสานและหลอมรวมกับงานศิลปะประเภทอื่นได้ อย่างเช่นการถ่ายรูปและการวาดรูปนั่นเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นศิลปะที่มีลักษณะและประเภทที่ต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นทั้งสองสิ่งนี้ก็คือศิลปะเหมือนกันเป็นผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จากจินตนาการและความคิดของผู้สร้างสรรค์นั่นเอง 

กก่อนจะมาเป็นการถ่ายรูปหรือการบันทึกเรื่องราวเหตุการร์ต่างๆด้วยการใช้กล้องถ่ายรูปนั้น ในยุคก่อนก็จะมีการใช้การวาพภาพหรือวาดรูปนั้นในการลบันมึกเรื่องราวหรือเหตุการนั่นเองทำให้การวาดภาพนั้นถือว่าเปนต้นกำเนิดของการถ่ายรูปก้ได้ เพราะการวาดภาพนั้นเป็นสิ่งที่ใช้เวลานานกว่าที่จะวาดภาพออกมาเป็นภาพๆหนึ่งได้ แต่การถ่ายรูปนั้นสามารถบันทึกได้

โดยการถ่ายนั่นเอง แต่การถ่ายรูปนั้นก็จะมีกระบวนการในการได้มาซึ่งรูปเช่นกันก็คือการฉายหรือการล้างในสมัยก่อนนั่นเองแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีมีการเจริญก้าวหน้ำมากขึ้นทำให้การถ่ายภาพนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายมากขึ้นไปอีกรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีในการถ่ายรูปด้วยเช่นเดียวกัน 

ปัจจุบันทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปและการวาดรูปนั้นสามารถสร้างสรรค์ได้โดยผ่านระบบทางเทคโนโยยีต่างๆได้แล้วจึงทำให้เกิดการผสมผสานกันได้ง่ายมากขึ้นด้วย ในสมัยก่อนการผสมผสานทั้งสองสิ่งนี้นั้นอาจจะทำได้อยาก เนื่องจากจะต้องศัยเวลาในการสร้างสรรค์ทั้งคู่รวมถึงช่วงเวลาในการสร้างสรรค์ด้วย

แต่ในปัจจุบัน เราสามารถที่จะวาดรูปไปพร้อมๆกับการถ่ายรูปได้เลยในทันที ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังสามารถที่จะนำทั้งสาองสิ่งมาผสมผสานให้เกิดความน่าสนใจได้มากยิ่งขึ้นไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการนำรูปที่ถ่ายนั้นมาผสมผสานหรือนำบางสวนมาใช้ในการสร้างสรรค์ในการวาดรูปเป็นต้นหรือจะนำภาพวาดนั้นไปผสมผสานในรูปถ่ายซึ่งก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายทั้งสอง

แต่แน่นอนว่าการทำงานศิลปะในลักษณะนี้เป็นงานที่ค่อนข้างมีความละเอียดในบางครั้งผู้สร้างสรรค์อาจจะต้องออกแบบให้ละเอียดมีความรอบคอบและถ้าหากเป็นผลงานที่มีการผสมผสานและนำไปต่อยอดได้ก็จะยิ่งเป็นผลงานที่ทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นไปอีกด้วย

การสร้างสรรค์ในลักษณะนี้เป้นสิ่งที่แพร่หลายมากขึ้นและเป็นที่ยอมรับในสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การสร้างสรรค์ทั้งใมนด้านการถ่ายรูปและการวาดรูปสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นศิลปะที่สร้างสรรค์สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างสนุก

 

สนับสนุนโดย  aesexy

ภาพถ่ายกับภาพวาด

ภาพถ่ายและภาพวาดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่สวยงามแต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายหรือภาพวาดนั้นก็ต่างมีสเน่ห์ที่น่าหลงไหลและน่าสนใจที่แตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะที่มีคุณค่า

ซึ่งภาพถ่ายและภาพวาดนั้นก็จะมีคุณค่าในตัวที่แตกต่างกัน เพราะการสร้างวรรค์งานทั้งสองประเภทนี้นั้นมีประเภทที่แตกย่อยไปอีกมากมาย ทำให้การสร้างสรรค์ยิ่งมีความพิเศษและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเสพผลงานเหล่านี้นั้นก็มักจะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนว่าชื่อชอบผลงานแบบไหนมากกว่ากัน แต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าพวกเขานั้นชอบผลงานทั้งสองประเภทแต่เป็นความชอบที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง

ภาพถ่าย เป็นผลงานที่ถูกบันทึกจากเครื่องถ่ายภาพ ก็คือกล้องถ่ายภาพนั่นเอง ซึ่งกล้องนั้นก็มีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบและคุณภาพตามกาลเวลา ในอดีตนั้นการถ่ายภาพก็จะเป็นการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มโดยใช้กลไกลแมคคานิคส์ในการถ่ายภาพให้ออกมาเป็นภาพที่เรานั้นต้องการจะเก็บบันทึกซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้นั้นจะเป็นการใช้งานที่ค่อนข้างยากซับซ้อนและหลายขั้นตอน

ทำให้มีการพัฒนาเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานที่ง่ายขึ้นด้วยระบบออโต้ ซึ่งก่อนจะมาเป็นระบบออโต้แบบเต็มรูปแบบนั้นก็มีการพัฒนามาเป็นระบบแบบกึ่งออโต้ก่อนด้วยและกว่าที่จะได้เห็นภาพถายนั้นก็จะต้องใช้เวลาในการถ่ายเพื่อให้ฟิล์มนั้นหมดม้วนแล้วจึงจะสามารถนำไปล้างเพื่อให้ได้ภาพแห่งความทรงจำเหล่านั้นมาเก็บไว้ ซึ่งถือว่าในการพัฒนาระบบกลไกลของกล้องนั้นมีการพัฒนาที่ดีมากเลยทีเดียวเพราะในปัจจุบันนี้นั้นการถ่ายรูปเพื่อบันทึกความทรงจำนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายได้และได้ภาพถ่ายที่มีคุณภาพสุดยอดด้วย

ภาพวาดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บันทึกความทรงจำมาตั้งแต่ในสมัยยุคโบราณเป็นสิ่งที่สำคัยอย่างมากในอดีตเพราะก่อนนั้นไม่มีกล้องถ่ายภาพก็ทำให้การวาดภาพนั้นเป็นสิ่งที่คนในยุคก่อนสามารถที่จะทำได้ โดยในอดีตการวาดภาพเป็นการบันทึกเรื่องราวเหตุการร์รวมถึงพิธีกรรม แต่ปัจจุบันการวาดภาพได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

เพราะการวาดภาพหรือภาพวาดนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการถ่าทอดอารมร์และสื่อสารความหมายต่างๆจากผู้สร้างสรรค์ผลงานนั่นเอง ทำให้ภาพวาดนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่แพ้กับภาพถ่าย และถ้าหากจะถามว่าระหว่างภาพถ่ายกับภาพวาดนั้นสิ่งใดเป็นเครื่องบันทึกความทรงจำที่ดีที่สุดแน่นอนว่าทั้งสองสิ่งต่างก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

ภาพถ่ายเป็นสิ่งที่สามารถบันทึกเรื่องราวได้อย่างครบถ้วนส่วนภาพวาดนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างครบถ้วนเช่นกัน ดังนั้นแล้วทั้งสองสิ่งจึงเป็นผลงานทางด้านศิลปะที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันอย่างมากเลยทีเดียว

 

 

สนับสนุนโดย  gclub มือถือ ทดลองเล่น

จิตวิญญาณความเป็นศิลปิน

คำว่าศิลปินนั้นเมื่อนึกถึงเราก็สามารถที่จะนึกถึงได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่ร้องเพลงเล่นดนตรีหรือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมอะไรก็แล้วแต่ผู้คนเหล่านี้ก็ล้วนได้ชื่อว่าเป็นศิลปินของวงการศิลปะทั้งสิ้นซึ่งคุณสมบัติของความเป็นศิลปินนั้นก็อย่างที่รู้กันผู้คนแวดวงนี้สิ่งสำคัญคือเรื่องของการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

และทัศนคติก็มีผลบ้างในบางครั้งแต่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักที่ศิลปินจำเป็นต้องมีเลยนั้นก็คือจิตวิญญาณในการเป็นศิลปินนั่นเอง เพราะไม่ว่าจะทำงานประเภทไหนของศิลปะนั้นสิ่งที่ตัวผู้ทำต้องมีก็คือจิตวิญญาณในความเข้าใจสิ่งต่าๆเหล่านั้นเพราะการที่ศิลปินนั้นมีจิตวิญญาณมากเท่าไหร่นั้นในการสร้างสรรค์ศิลปะก้จะเป็นสิ่งที่มากขึ้นตามไปด้วยและยังสามารถช่วยทำให้ศิลปินคนหนึ่งนั้นสามารถเติบโตยิ่งขึ้นไป

ความสำคัญของจิตวิญญาณ เมื่อมีจิตวิญญาณในการเป็นศิลปินในงานศิลปะก็จะช่วยทำให้สมารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย จิตวิญญาณมาจากความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ผลงานที่สร้างสรรค์นั้นก็จะเป้นผลงานที่ดีมีคุณภาพและยังเป็นผลงานที่ให้ความรู้สึกแต่งต่างจากผลงานอื่นๆทั่วไปด้วยเพราะว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้ใส่ใจและจิตวิญญาณในความเป็นตัวตนของศิลปินนั้นลงไปนั่นเอง

ผลงานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สะท้านอารมณ์ ความรู้สึกเป็นหลัก ทำให้ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นในผลงานอย่างแน่นอน ในบางครั้งศิลปินคนเดียวกันที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้นยังมีความแตกต่างกันออกไปเลยเนื่องจากจิตวิญญาณที่ศิลปินนั้นใส่ใจลงไปในผลงานของตัวเองนั้นมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนั่นเอง จึงทำให้ศิลปินผู้มีจิตวิญญาณสามารถที่จะสร้างสรรค์ความแตกต่างไม่เพียงแตกต่างจากผลงานของศิลปินคนอื่นเท่านั้นแต่ยังแตกต่างจากผลงานของตัวเองที่เคยสร้างสรรค์ด้วย

เมื่อมีจิตวิญญาณความเป็นศิลปินก็จะเป็นสิ่งที่เฉิดฉายออกมาได้ด้วยตัวเองเพราะศิลปินที่มีจิตวิญญาณไม่เพียงแต่จะสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างแต่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้อยู่เสมออย่างไม่จบสิ้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป้นสิ่งที่ศิลปินทุกปรระเภทและผู้ที่เกี่ยวข้องศิลปะทุกด้านนั้นควรจะต้องปลูกฝังให้ตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณที่ดีในการสร้างสรรค์ศิลปะ

เพื่อทำให้วงการศิลปะและผู้คนในวงการศิลปะนั้นสามารถดำรงและสร้างสรรค์ศิลปะต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจในความเป็นศิลปะและจิตวิญญาณที่ศิลปินได้ถ่ายทอดสู่ผลงานศิลปะเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดและสะท้อนใหเคนทั่วไปนั้นเห็นและรับรู้ถึงความหมายของศิลปะนั้นๆได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabetcn

ความกดดันสำหรับการเป็นศิลปิน

หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการเป็นศิลปินนั้นมักจะเน้นไปในงานการสร้างสรรค์และศิลปินก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อยู่เสมอเพราะคนเหล่านี้นั้นมักจะมีพรสวรรค์ในด้านการสร้างสรรค์และจินตนาการที่ดีมาอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อเดินทางสายอาชีพการเป็นศิลปินก็ล้วนจะต้องเจอกับความกดดัน

และอุปสรรคในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานประเภทอื่นแต่ความกดดันนั้นก็จะมีความแตกต่างจากงานประเภทอื่นๆออกไปนั่นเอง ซึ่งแตกต่างน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับประเภทและผลงานศิลปะนั้นๆด้วยและก็ขึ้นอยู่กับความยากและง่ายของการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น

หากจะพูดถึงความกดดันหลักๆสำหรับการเป็นศิลปินแล้วนั้นก็อาจจะเป้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเพราะในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นศิลปินบางคนอาจจำต้องใช้สิ่งต่างๆช่วยในเรื่องการสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ่งศิลปะเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจของศิลปิน ความคิดจินตนาการ อารมณ์รวมทั้งความรู้สึกและในบางครั้งสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน

ก็ถือว่าเป็นความกดดันที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้และแน่นอนว่าศิลปินทุกคนจะต้องเผชิญและรับมือกับความกดดันเหล่านี้ให้ได้ เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความกดดันที่เป็นสิ่งที่ในบางครั้งควบคุมได้และในบางครั้งก็ไม่อาจจะควบคุมได้นั่นเอง ศิลปินหลายคนจึงต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับความกดดันหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

ความกดดันในการทำงาน การแสดงผลงาน ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วนั้นหากมองทุกสิ่งเป็นศิลปะ การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกจำกันและมีระยะเวลาที่ไม่ตายตัวและเร่งรีบว่าศิลปินคนนี้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เสร็จในระยะเวลาเท่านี้ แต่เมื่อเมื่อเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนั้นในบางครั้งก็อาจจะเกิดความกดดันในลักษณะนี้ได้ หากเป็นศิลปินที่ต้องการจะพรีเซนต์ผลงานหรือมีการจัดนิทรรศการบ่อยๆที่จำเป็นจะต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาก็เป้นความกดดันอย่างมากในเส้นทางของสายอาชีพศิลปิน

ความกดดันในความสำเร็จ การเป็นศิลปินนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่ยอมรับหรือเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักได้นั้นก็จะต้องเป็นศิลปินที่มีความสามารถในด้านการสร้างสรรค์และเป็นศิลปินที่มีความแตกต่างออกไปจากศิลปินคนอื่นๆอย่างมากโดยเฉพาะศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะแบบสวนกระแสถือว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนแต่การที่จะทำอย่างนี้ได้นั้น

บางครั้งศิลปินก็อาจจะต้องอาศัยและพึ่งพาในเรื่องของโอกาสในบางครั้งสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมหรือคนภายนอกเนื่องจากขาดโอกาสนั่นเองทำให้บางครั้งความกดดันที่กเดขึ้นกับศิลปินอีกหนึ่งอย่างก้คือความกดดันในการประสบความสำเร็จในเส้นทางศิลปินนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  gclub online ผ่านเว็บ

The Creation of Adam ผลงานของ Michelangelo

แม้ว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่นิยมวาดภาพรูปแบบ Creation of Adam แต่ว่าอาจจะไม่เป็นผลงานที่โด่งดังสักเท่าไหร่ แม้จะใช้ชื่อภาพแบบเดียวกันกับผลงานของ Michelangelo ผลงานของ ไมเคิล ภายใต้คอนเซ็ปต์นี้ ซึ่งถูกตีความหมายแล้วก็สรรเสริญมากมายจากผู้คนทั่วไป โดยภาพนี้ไมเคิลได้เขียนไว้ที่ Sistine Chapel 

เป็นที่ทราบดีแล้วว่า ในสมัยเรอเนสซองส์ผู้คนที่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยส่วนมากจะเป็นที่รู้จักได้ควรมีความเก่งกาจมากแบบสะดุดตา ด้วยเหตุว่าตอนนั้นเป็นสมัยที่งานศิลป์กำลังฟื้นฟู ยิ่งถ้าหากได้เป็นคนโปรดของสันตะปาปาด้วยแล้วยิ่งยืนยันได้ว่า ผู้นั้นเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์จริงๆ 

สำหรับ Michelangelo นั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ด้านจิตรกรรมตั้งแต่แรก แต่เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความเข้าใจมากมายในด้านนี้ อีกทั้งในด้านสลักและก็สถาปัตยกรรมเขานั้นทำได้ดีกว่าใครๆ เขาก็เลยสามารถที่จะประดิษฐ์ผลงานที่ได้รับมอบหมายจากสันตะปาปาจูเลียสลำดับที่สองได้อย่างยอดเยี่ยม และผลงานที่เด่นที่สุด ดีที่สุดของเขา ก็คือ The Creation of Adam 

โดยเขานั้นได้รับแรงจูงใจจากภาพคอนเซ็ปต์เดียวกันที่มีชื่อว่า Ghiberti ที่เขียนไว้บนประตูสวรรค์ในกรุงฟลอเรนซ์ ภาพที่ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นผลงานชิ้นสุดยอดของสุดยอด โดยผลงาน The Creation of Adam เป็นภาพที่มีผู้ชายสองที่มีลักษณะตรงกันข้ามกัน ชายคนหนึ่ง คือ อดัม จากภาพอจะอยู่ทางซ้าย มีร่างกายที่แข็งแรงใหญ่โต

แต่พบว่ากำลังซึมเศร้าอยู่ และชายอีกคนที่เป็นดังพระผู้เป็นเจ้าเป็นชายแก่จากพบจะอยู่ทางขวา โดยชายแก่คนนี้มีความว่องไวคล่องแคล่วและฮึกเหิม โดยรอบตัวมีบุคคลจำนวนมากกำลังเกาะเกี่ยวเขาอยู่ แต่ชายแก่คนนี้กับยังคงเหาะเหินได้ปกติ สะท้อนให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอิทธิฤทธิ์มากเพียงใด และท่านยังทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสุดๆ ถึงขนาดที่สามารถให้ทวยเทพได้เกาะตามลำตัวไปไหนมาไหนด้วยได้  

นอกจากนี้ด้วยพลังของภาพที่คนส่วนมากรับรู้ได้ เมื่อไปชมภาพในสถานที่จริง คือ จะรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างนิ้วที่พระผู้เป็นเจ้าส่งพลังของท่านผ่านนิ้วไปสู่อดัม ให้ตื่นจากฝันได้ ช่างเป็นสิ่งที่เห็นแล้วน่าพิศวงยิ่งนัก

เนื่องมาจาก Michelangelo เป็นนักแสดงที่เกิดในสมัยที่วิทยาศาสตร์เริ่มมีความเจริญรุ่งเรือง แต่ว่าศาสนจักรยังคงมีอำนาจแล้วก็มีอิทธิพลมากมาย คนส่วนมากก็เลยมั่นใจว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลป์ในยุคนี้คงจะลึกลับซับซ้อนพยายามซ่อนเงื่อนงำด้านวิทยาศาสตร์ไว้ภายในภาพแน่นอน 

ถึงแม้ว่าไมเคิลจะไม่ได้เป็นผู้ที่ถนัดในด้านการวาดภาพจิตกรรมมาก่อนแต่เขาเองสามารถสร้างผลงานนี้ให้เสร็จได้ภายในหนึ่งสัปดาห์ และเขายังสามารถสร้างสรรค์ออกมาได้ดีมากๆ อีกด้วย

 

สนับสนุนโดย    sagame

ศิลปะการแสดงไทย

ศิลปะการแสดงเป็นสิ่งที่เรามักเห็นได้จากละครโทรทัศน์ ละครเวที ภาพยนตร์ ซีรี่ส์ ซิทคอม และเราจะสามารถเห็นศิลปะการแสดงเหล่านี้ได้จากนักแสดงที่ถ่ายทอดบทบาทของตัวละครที่ตัวเองได้รับออกมา ไม่ว่าจะเป็นบทนางเอก บทพระเอก บทนางร้าย บทพระรอง บทนางรอง เป็นต้น ซึ่งบทบาทเหล่านี้เป็นเพียงบทบาทสมมุติที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงในการรับชม

คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าศิลปะการแสดงเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการแสดงและนักแสดงเท่านั้น แต่ความจริงแล้วนั้นศิลปะการแสดงคือศิลปะแขนงหนึ่ง ที่รวบรวมการแสดงต่างๆเอาไว้ นอกจากละคร ภาพยนตร์ที่เราทราบกันแล้ว การเล่นดนตรี การเต้น นาฏศิลป์ไทย

ก็ล้วนเป็นศิลปะการแสดงด้วย เพราะมีการแสดงออกถึงศาสตร์และศิลป์ผ่านอารมณ์ ความรู้สึก เหมือนกัน ศิลปะการแสดงจึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของบทบาทนักแสดงออกมาผ่านการแสดงเหล่านั้นทั้งหมด

ศิลปะการแสดง จึงหมายถึงการแสดงละคร การแสดงดนตรี การรำ หรือการเต้น โดยไม่จำเป็นที่การแสดงเหล่านั้นจะต้องไปตามแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี  เพราะศิลปะเป็นศาสตร์ที่ไม่มีวันตายตัว อาจเกิดการประยุกต์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอจุดประสงค์ของศิลปะการแสดงก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสวยงามและเพื่อความบันเทิงแก่ผู้ที่รับชม  

ศิลปะการแสดงในประเทศไทยมีมาอย่างยาวนาน เดิมทีอาจจะเป็นการแสดงพื้นบ้านที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น และได้มีประยุกต์ พัฒนาศิลปะการแสดงให้มีความทันสมัย เข้ากับสังคมไปเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบัน 

ศิลปะการแสดงในประเทศไทยมีดังนี้

-ดนตรีพื้นบ้าน

การละเล่นดนตรีที่ชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นจะมีเครื่องดนตรีและการละเล่นดนตรีที่แตกต่างกันไป อย่างภาคอีสานก็จะมีการเป่าแคนเป็นเอกลักษณ์ เป็นต้น การเล่นดนตรีนอกจากจะเป็นการสร้างความสนุก ผ่อนคลายให้กับชาวบ้านในท้องที่แล้วยังเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 

-ละคร

การแสดงบทบาทสมมุติ โดยอิงจากบทประพันธ์ละครหรือแม้กระทั่งบทประพันธ์นิยาย จะมีการเล่าเรื่องราวเป็นตอนๆ ซึ่งผู้แสดงจะต้องถ่ายทอดออกมาเป็นสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงการรำ การร้องเพลงด้วย ซึ่งละครก็มีให้เราเห็นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ละครเวที เป็นต้น

-โขน

การแสดงที่มีการรำ การเต้นและการออกท่าทางโดยมีดนตรีไทยบรรเลงประกอบการแสดงไปด้วย  โขนถือว่าเป็นการแสดงชั้นสูงที่มีมาอย่างยาวนาน เรื่องที่จะใช้แสดงจะเป็นเรื่องในวรรณคดีไทย มีการแสดงตัวพระ ตัวลิง ตัวยักษ์เสมอ 

-ลำตัด

การแสดงที่มีการเชือดเฉือน โต้วาทีกันโดยผ่านการขับร้องกลอนให้เข้าจังหวะกับดนตรีไทย ลำตัดเหมือนเป็นการแสดงประชันฝีปากของผู้ร้องที่แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย อีกทั้งยังมีลูกเล่นลูกหยอดในการจีบสาว เป็นการแสดงที่สร้างความสนุกสนาน ตลกขบขันแก่ผู้รับชมเสมอ

-หมอลำ

การแสดงพื้นบ้านของชาวอีสาน เน้นการขับร้องเพลง ขับกลอนอีสาน โดยเนื้อเรื่องที่นำมาขับร้องมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี นิทานพื้นบ้านของชาวอีสานเอง

-ลิเก

การแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างการร้อง การรำ และการแสดงบทบาทสมมุติ โดยมีการบรรเลงดนตรีไทยประกอบการแสดง ลิเกจะมีเอกลักษณ์ที่เครื่องแต่งกาย ดนตรีไทยและการแสดง  

-ขับร้อง

การแสดงโดยการขับร้องให้เข้ากับทำนองและจังหวะเพลง  

-หุ่น

การแสดงเชิดหุ่น โดยมีคนเป็นผู้บังคับหุ่นให้แสดงไปตามบท ตามเรื่องราวที่ถูกพากย์ 

-รองเง็ง

การแสดงของชาวใต้ ที่มีการเต้นรำระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ระหว่างที่เต้นจะมาการขับร้องเพลงไปด้วย

-โนรา หรือ มโนราห์ 

การแสดงที่นิยมกันภาคใต้ การจะเป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างการร่ายรำ การร้อง และบทพูดคุย

ศิลปะการแสดงของไทยค่อนข้างมีเอกลักษณ์และความสวยงาม สร้างความบันเทิง  สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่แสดงได้ด้วย หากไม่รู้จะหากิจกรรมอะไรทำในเวลาว่าง การไปดูศิลปะการแสดงแขนงต่างๆก็น่าทำไม่น้อย และไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบใดก็สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมได้อย่างไม่รู้ลืม

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    sexybaccarat

Page 2 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén