หมวดหมู่: ประเพณีและวัฒนธรรม

คุณเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมหรือไม่ว่าคืออะไร

         เราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเมื่อเรามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้นเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่ว่าวัฒนธรรมไทยนั้นคืออะไรทำไมถึงยังต้องคงพูดถึงกันและอนุรักษ์กันไว้อย่างไรมาและมีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเราหากมีการเปิดหาข้อมูลผ่านทางพจนานุกรมแล้วก็ความหมายของวัฒนธรรมนั้นน่าจะหมายถึงการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นบ่งบอกถึงความเจริญของวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นๆ

ซึ่งวัฒนธรรมนั้นได้มีการส่งต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งจากคนในอดีตส่งต่อมาจนถึงคนปัจจุบันแต่วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ด้วยที่สำคัญคนในปัจจุบันสามารถที่จะศึกษาหาความรู้วัฒนธรรมของคนในสมัยโบราณกันว่ามีวัฒนธรรมความเป็นมาอย่างไรและสามารถนำประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้อย่างไร

เรียกได้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือมรดกที่ปู่ย่าตายายของเรานั้นส่งต่อมาให้กับรุ่นเราหรือรุ่นลูกหลานของเราเป็นสิ่งที่ทำกันร่วมกันในสังคมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่จะทำได้เพียงเท่านั้นซึ่งวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนั้นก็จะมีตั้งแต่วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของภาษาโดยภาษาที่เราพูดถึงนั้นในประเทศไทยมีภาษาถิ่น 4 ภาคด้วยกัน

ยึดตามภาคของประเทศไทยที่มีทั้ง 4 ภาคและก็คือมีตั้งแต่ภาคเหนือและมีภาคกลางมีค่าอีสานและมีภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีภาษาเป็นของตนเองนั่นคือวัฒนธรรมด้านภาษาในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็มีวัฒนธรรมของแต่ละภาคเช่นเดียวกันเพราะแต่ละภาคจะมีการปรุงอาหารที่รสชาติแตกต่างกันออกไปมีวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงที่ไม่เหมือนกันรสชาติความต้องการในการกินอาหารหรือพืชผักบางชนิดที่มีไม่เหมือนกันดังนั้นอาหารจึงเปรียบได้

เป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาคได้เช่นเดียวกันที่สำคัญเรื่องของการแต่งกายนั้นก็สามารถเป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาคได้เพราะแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคนั้นก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันเราจึงสามารถพูดได้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือการที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นหมู่คณะที่ทำร่วมกันและในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารมีเรื่องของการพูดคุยภาษาเราจะมีเป็นภาษากลางที่เป็นภาษา

สำหรับเอาไว้สื่อสารกันโดยเฉพาะทำให้คนในแต่ละภาคนั้นสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจและลงตัวและปัจจุบันในเรื่องของการแต่งกายก็มีการปรับเปลี่ยนจากการแต่งกายของแต่ละภาคมาเป็นการแต่งกายแบบสากลทำให้คนทั้งประเทศนั้นมีลักษณะการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน

แต่วัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายหรืออาหารหรือแม้แต่ภาษาการพูดคุยนั้นก็ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ถึงแม้จะไม่ค่อยเอาออกมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ยังคงให้ลูกหลานศึกษาวัฒนธรรมความเป็นมาอยู่เพื่อให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นของเรามีวัฒนธรรมที่ดีขนาดไหน

 

สนับสนุนโดย.  gclub casinoทดลองเล่น

ZEN MIND การคำนับ 1

หลังจากนั่งซาเซนแล้ว เราจะคำนับกับพื้นเก้าครั้ง การคำนับหมายถึงการสละตัวตนของเรา การสละตัวตนของเราหมายถึงการสละซึ่งความคิดแบบทวิภาวะ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างการปฏิบัตซาเซนกับการคำนับ โดยทั่วไปแล้วการคำนับหมายถึงการแสดงความเคารพบางสิ่งบางอย่างที่สมควรได้รับความเคารพมากกว่าตัวเราเอง

ทว่าเมื่อเธอคำนับพระพุทธเจ้า เธอจะต้องไม่มีความคิดใดๆเกี่ยวกับพระพุทธองค์ แต่เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เพราะเธอเองก็เป็นพระพทุธเจ้าอยู่แล้ว เมื่อเธอเป็นหนึ่งเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ดำรงอยู่ เธอจะพบความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิต เมื่อเธอลืมความคิดแบบทวิภาวะทั้หมดทุกอย่างจะกลายมาเป็นครูของเธอ และทุกอย่างจะควรค่าแก่การเคารพ

เมื่อทุกอย่างดำรงอยู่ในจิตใหญ่ของเธอ ความสัมพันธ์แบบทวิภาวะทั้งหมดจะมลายไป ไม่มีความแตกต่างระหว่างสวรรค์และโลก บุรุษและสตรี ครูและศิษย์ บางครั้งบุรุษจะคำนับสตรี บางครั้งสตรีจะคำนับบุรุษ บางครั้งศิษย์จะคำนับครู บางครั้งครุจะคำนับศิษย์ ครูที่ไม่สามารถคำนับศิษย์ของตนจะไม่สามารถคำนับพระพุทธเจ้าบางครั้งศิษย์และครูจะคำนับพระพุทธเจ้าด้วยกัน บางครั้งเราจะคำนับแมวและสุนัข

ในจิตใหญ่ของเธอทุกสิ่งจะมีคุณค่าเท่ากันหมด ทุกสิ่งคือพรุพุทธเจ้า ไม่ว่าเธอเห็นหรือได้ยินอะไร ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่มันเป็น ในการปฏิบัติซาเซน เธอจะต้องยอมรับทุกสิ่งที่เป็น และให้ความเคารพทุกสิ่งเหมือนกับที่เธอให้ความเคารพกับพระพุทธเจ้าที่นี่ทุกสิ่งมีความเป็นพระพุทธเจ้า ดังนั้น พระพุทธเจ้าจะคำนับพระพุทธเจ้า เธอจะคำนับตัวเธอ นี่คือการคำนับที่แท้จริง

ถ้าเธอไม่ได้มีความเชื่อในจิตใหญ่อย่างมั่นคงในการปฏิบัติซาเซน การคำนับของเธอจะมีความเป็นทวิภาวะ เมื่อเธอเป็นเพียงตัวเธอเท่านั้น เธอจะคำนับตัวเองอย่างแท้จริง และเธอจะเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเธอเป็ตัวเธอเองเท่านั้น เธอจึงจะสามารถคำนับทุกสิ่งอย่างแท้จริง การคำนับเป็นการปฏิบัติที่สำคัญมาก เธอต้องเตรียมพร้อมที่จะคำนับ เธอก็ควรต้องคำนับ ความเชื่อนี้เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเธอคำนับด้วยจิตวิญญาณเช่นนี้ ศีลทุกข้อคำสอนทุกคำสอน จะเป็นของเธอ เธอจะเป้นเจ่าของทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตหใญ่ของเธอ

ประเพณีผีตาโขน

ผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดเลย อำเภอด่านซ้าย ซึ่งจะตรงกับเดือน ๗ส่วนวันใดนั้นกำหนดไม่ได้และจะมีการเข้าทรงของ เจ้าพ่อกวนและเจ้าแม่เทียน ผู้นำทางพิธีจึงไม่มีวันที่ตายตัวในแต่ละปี งานผีตาโขนหรือเรียกอีกอย่างนึ่งว่า งานบุญหลวง หรือ บุญผะเหวด จะมีงานบุญบั้งไฟและเทศมหาชาติรวมไปด้วย

คามคำบอกเล่าได้เล่าว่าพระเวชสันดรและพระนางมัทรี ได้ออกเดินทางจากป่าจะกลับเข้าเมือง ได้มีสัตว์น้อยใหญ่และภูตผีปีศาจแฝงกายมากับชาวบ้านด้วยความอาลัยรักจึงรวมใจกันมาส่งทั้งสองพระองค์จึงเรียกกันว่า ผีตามคนและต่อมาเป็นผีตาโขนนั่นเอง

การละเล่นผีตาโขน

ผีตาโขนเป็นการละเล่นชนิดหนึ่งโดยที่ชาวบ้านจะแต่งกายคลุมร่างกายให้มิดชิดและทำหน้ากากที่ทำด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียว นุ่นหรือไม้ นำมาวาดลวดลายให้น่ากลัวส่วนงานจะจัดขึ้นสามวัน 

วันแรกจะจัดงานบริเวณแม่น้ำหมันที่ไหลผ่านอำเภอด่านซ้ายของจังหวัดเลย จะจัดทำฉัตรและกระทงมาวางทั้งสี่ทิศ 

วันที่สองก็จะมีการเดินแห่ด้วยขบวนของผีตาโขน ต่างก็ถือมีด ถือง้าวและไม้แกะสลักส่วนที่เอวจะผูกกระดิ่ง เพื่อช่วยให้เกิดเสียงดังตามจังหวะดนตรีในขบวนและส่วน เจ้าพ่อ เจ้าแม่เทียน จะนั่งบนเสลี่ยงที่ประดับด้วยธงมีชาวบ้านสวมใส่ชุดขาวเดินตามขบวนดังกล่าวด้วย

วันที่สามจะมีการทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์มหาชาติ มีแต่พิธีกรรมทางศาสนาไม่มีการเล่นผาโขน

ผีตาโขนแบ่งออกเป็น2ประเภท

แรกเป็นผีตาโขนใหญ่จะตกแต่งด้วยวัสดุที่หาได้จากพื้นบ้านทำขึ้นให้ใหญ่กว่าคนปกติสองเท่าตัว จะทำเป็นชายหนึ่ง หญิงหนึ่งและจะทำเพียงคู่เดียวในงานแห่ผีตาโขน ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการแห่ผีตาโขนใหญ่นี้จะต้องแห่ไปอย่างน้อยสามปีหรือจะแห่ทุกๆปีก้อได้

ประเภทที่สอง คือผีตาโขนเล็กนี้สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก ผู้ใหญ่ก็เข้าร่วมได้ส่วนมากผู้หญิงจะไม่ค่อยนิยมเข้าแห่กันเพราะเป็นการแห่ที่มีท่าผาดโผนและเมื่อจบงานแล้วก็จะชุดเหล่านี้ไปลอยทิ้งแม่น้ำเอกันว่าจะลอยเอาความทุกโศกออกไป

ประเพณีผีตาโขน

จะเห็นได้ว่าประเพณีผีตาโขนนี้ มีทั้งความเชื่อ และความศรัทธา ของชาวจังหวัดเลยที่สืบทอดประเพณีนี้มาอย่างยาวนาน และอยากให้ชนรุ่นหลังสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบต่อไป

 

ขอบคุณ  วิธีเล่นบาคาร่าให้รวย ที่ให้การสนับสนุน

ประเพณีงานนพพระเล่นเพลง นครชากังราว

กำแพงเพชร หรือว่านครชากังราวในอดีตซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของสุโขทัย เมื่อ 700 ปีที่ผ่านมาในปัจจุบันเป็นเมืองศูนย์การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย  อุทยานประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรที่ได้รับการคัดเลือกจากวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโก

ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกทั้งเมืองรองแห่งนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันยาวนาน  เช่น ประเพณีนบพระเล่นเพลง ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวนั้นไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่

กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานประเพณีงานนบพระเล่นเพลงงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 

ซึ่งเป็นงานที่ผลิตฟื้นประเพณีท้องถิ่นให้กลับมาชีวิตชีวาและได้สร้างสีสันให้กับนครชากังราวเมืองแห่งอารยธรรมมรดกโลกสำหรับประเพณีงานนบพระเล่นเพลงถือว่าเป็นประเพณีโบราณทางจังหวัดกำแพงเพชรภายในงานนั้นนักท่องเที่ยวนั้นจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายทั้งกิจกรรมศาสนา  วัฒนธรรม กิจกรรมนักท่องเที่ยวและการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่อย่างหลากหลายก็ถือว่าเป็นการเปิดเมืองกำแพงเพชร

ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนไทยได้รู้จักมากขึ้น

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และร่วมเวียนเทียนเนื่องด้วยวันมาฆบูชา เพื่อที่จะสืบสานงานประเพณีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า  และตักบาตรและเวียนเทียนในช่วงค่ำ ซึ่งเป็นการสืบทอดและธำรงพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยและความสำคัญของวันมาฆปุรณมีและชมขบวนแห่นบพระ พระยาลิไทยพร้อมเจ้าเมืองต่างๆผ่านวงเวียนต้นโพธิ์ข้ามสะพานแม่น้ำปิงไปยังวัดพระบรมธาตุ

และก็ชมพิธีเปิดการรำพุทธบูชา  วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ร่วชมการชมการรำพระพุทธบูชาชาวกำแพงเพชรและนักท่องเที่ยวรอบพระองค์พระบรมธาตุเจดีย์ชมการแสดง  แสง สี เสียง ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองกำแพงเพชรเพื่อที่จะรับชมเรื่องราวประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองกำแพงเพชรที่มีฉากหลังโบราณสถานอันสวยงามและอีกทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่  กิจกรรมการแสดงและการประกวดด้านศิลปวัฒนธรรมและยังมีชิมช็อปใช้ มีอาหารพื้นบ้านและสิ้นค้าพื้นเมืองมีทั้ง otop และสินค้าชุมชน

และร่วมลุ้นรางวัลลุ้นโชค สนุกสนานกับกิจกรรมสลากกาชาดและมัจฉากาชาดเพราะว่านอกจากมีเมืองประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชรยังมีแหล่งท่องเที่ยวสายน้ำธรรมชาติป่าเขา มีน้ำตกที่สวยงามอีกมากมาย

ซึ่งการเดินทางนั้นสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าสามารถมาท่องเที่ยวกันได้ทุกวัน

ส่วนถ้าใครนั้นมาช่วงที่มีงานกาชาดนั้นจะได้เห็นไฟแสงสีเสียงที่อลังตาเพราะว่าทางจังหวัดนั้นได้ทำให้สวยงามเพื่อที่จะต้อนรับการท่องเที่ยวมีการเล่นอีกมากมายรวมไปถึงการมีคอนเสริดด้วย เพราะว่าทางจังหวัดกำแพงชรนั้นจัดเตรียมหาเอาไว้สำหรับให้ทุกคนที่มาเที่ยวนั้นได้ความสนุกและความบันเทิงกลับไป

 

สนับสนุนเรื่องราวนี้โดย ทดลองเล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี

ประเพณีผีตาโขน  

ประเพณีผีตาโขน มีดังนี้  

ประเพณีนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวง  หรือ บุญผะเหวดซึ่งตรงกับเดือน 7 มีขึ้นที่อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย และจัดเป็นการละเล่นที่ถือเป็นประเพณีทุกปี เกี่ยวโยงกับ งานบุญพระเวสหรือเทศฯมหาชาติประจำปีกับพระธาตุศรีสองรัก  ปูชนียสถานสำคัญของด่านซ้าย

สำหรับในปีนี้ ประเพณีบุญหลวงและการเล่นผีตาโขนบรืเวณวัดโพนชัยและหน้าที่ ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยงานบุญหลวง  ประเพณีผีตาโขนของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เป็นประเพณีที่สำคัญ เพราะอยู่ใน สิบสองเดือนสี่งานบุญผะเหวด แห่ผีตาโขนของอำเภอถึงแม้ว่าจะมีเล่นในอีสานถิ่นอื่นบ้าง

แต่ที่วัดโพนชัย  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นที่รู้จัก และยังคงอยู่คู่กับพระธาตุศรีสองรัก ตลอดไป 

ต้นกำเนิดผีตาโขน  กล่าวกันว่า การแห่ผีตาโขนเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกป่ากลับสู่เมือง  บรรดา ผีป่าหลายตน และสัตว์นานาชนิด อาลัยรักจึงพากันแห่แฝงตนเข้ามากับชาวบ้านเพื่อมาส่งทั้งสอง พระองค์กลับเมือง  ผีตามคน หรือ ผีตาขน จนกลายมาเป็น ผีตาโขน อย่างในปัจจุบัน 

ชนิดของผีตาโขนนั้นแบ่งออกเป็นสองชนิด  คือ ผีตาโขนเล็ก ผีตาโขนใหญ่ ทำเป็นหุ่นรูปผีทำจากไม้ไผ่สานมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ 2 เท่า  ประดับตกแต่งรูปร่าง ผีตาโขนเล็ก เป็นการละเล่นของเด็ก เด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ทั้งผู้หญิงชายมีสิทธิ์ทำและก็สามารถเข้าร่วมสนุกได้ทุกคน แต่ผู้หญิงไม่ค่อยเข้าร่วมเพราะเป็นการเล่นค่อนข้างผาดโผนและซุกซน   การแต่งกายผีตาโขน  โดยผู้ที่เข้าร่วมในพิธีนี้จะแต่งกายคล้ายผีและปีศาจใส่หน้ากากขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำจากกากมะพร้าวแกะสลักและสวมศีรษะ ด้วย  

การละเล่นผีตาโขน  เนื่องจากงานประเพณีผีตาโขนเป็นงานบุญใหญ่ซึ่งเรียกกันว่างานบุญหลวง  ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย โดยมีการละเล่นผีตาโขน มีการเทศน์มหาชาติมีการทำบุญพระธาตุศรีสองรักและงานบุญต่างๆเข้ามาผสมอยู่รวมๆกันจึงมีการจัดงาน 3 วัน 

วันแรกนั้นต้องเริ่มพิธีตอนเช้า  คณะแสนหรือข้าทาสบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนำอุปกรณ์มีด ดาบ  ฉัตร พาน ดอกไม้ธูป เทียน ขันห้าขันแปด ถือเดินนำขบวนไปที่ริมแม่น้ำหมัน เพื่อ นิมนต์ พระอุปคุตต์ พระผู้มีฤทธานุภาพมาก  และมักเนรมิตกายอยู่ในมหาสมุทร เพื่อป้องกันภัยอันตราย และให้ เกิดความสุข สวัสดี

เมื่อถึงแล้วผู้อันเชิญต้องกล่าวพระคาถาและให้อีกคนลงไปในน้ำ งมก้อนหินใต้น้ำขึ้นมาถามว่า  ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่ ผู้ที่ยืนอยู่บนฝั่งนั้นตอบตอบว่า ไม่ใช่ พอก้อนที่สามนั้นให้ตอบว่า ใช่นั่นแหล่ะ สำหรับคนที่เล่นเป็นผีตาโขนใหญ่ต้องถอดเครื่องผีตาโขนออกให้หมดแล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำหมัน  ห้ามนำเข้าบ้านเป็นการทิ้งความทุกข์ ยากที่เลวร้ายนั้นไปห้ามนำเข้าบ้าน เป็นความทุกข์ยากและสิ่งที่เลวร้ายแล้วรอจนปีหน้าฟ้าใหม่ค่อยทำเล่นกันใหม่ 

 

ขอบคุณที่มาของเรื่องราวจาก  Gclub ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นประเพณีบุญขอฝน และเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านซึ่ง จะกำหนดวันให้มีการละเล่นและแข่งบั้งไฟ ว่าของใครขึ้นสูงกว่ากันและ สวยกว่ากัน และที่สนุกไปกว่านั้นก็จะเป็นการแข่งขันกองเชียร์ 

ประเพณีนี้เป็นอีกประเพณีหนึ่งของภาคอีสาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเทพ 

ซึ่งเป็นกำเนิดของประเพณีบุญบั้งไฟที่มาจากความเชื่อที่ว่า เทพวัสสกาลเทพบุตร   ซึ่งเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์และเป็นผู้ดลบันดาลดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนให้ตกตามฤดูกาล นั้น อีกทั้งยังมีความเชื่อกันว่า ถ้าชาวบ้านไม่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้น ฝนก็อาจจะไม่ตก แล้วก็อาจจะเกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้  และที่ชาวบ้านจัดงานเกี่ยวกับไฟ หรือ ประเพณีบุญบั้งไฟนั้น

ซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อว่าเทพองค์นี้มีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากและที่เราเรียกงานบุญนี้ว่างานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นเนื่องจากมีการนำดินปืนมายัดใส่กระบอกไม้ไผ่และนำไปจุดไฟเพื่อให้กระบอกไม้ไผ่ที่อัดดินปืนนั้นให้พุ่งขึ้นสู่บนฟ้าซึ่งอาจจะทำให้มีควันและเสียงดังมากและเป็นบั้งไฟที่เรียกกันว่าเป็นภาษาทางภาคอีสาน

ซึ่งอาจจะพูดถึงดอกไม้ไฟอย่างหนึ่ง ที่จริงๆแล้วงานประเพณีบุญบั้งไฟนั้นไม่ได้จัดขึ้นเฉพาะทางภาคอีสานเพียงอย่างเดียว และ ยังมีภาคอื่นๆที่มีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟแบบขึ้นด้วยกัน และในจังหวัดที่จัดงานบุญบั้งไฟนั้นนอกจากจังหวัดทางภาคอีสานแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นด้วยกัน เช่น จังหวัดเพชรบูรณ์  นครสวรรค์ อุทัยธานี นราธิวาส เป็นต้น 

เจ้าบั้งไฟนั้นมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น  บั้งไฟโหวด

( ปัจจุบันไม่นิยมทำกันแล้ว ) บั้งไฟม้า บั้งไฟช้าง บั้งไฟแสน บั้งไฟตะไล บั้งไฟตื้อ และบั้งไฟพลุ  และที่สำคัญสำหรับบั้งไฟพลุนั้นจะเป็นบั้งไฟที่คนนิยมกันอย่างมากที่สุด ซึ่งเจ้าบั้งไฟพลุนั้นจะมีสีสันสดใสที่สวยงามมาก และ นอกจากนั้นที่จะนำมาจุดในงานบั้งไฟแล้วก็ ยังนิยมนำมาใช้จุดในงานพิธีมงคลต่างๆอย่างเช่น งานกินเลี่ยง งานบุญ และ งานปีใหม่ ตามงานวัดต่างๆ   

ส่วนสำคัญในการประกอบของบั้งไฟนั้นได้แก่  เลาบั้งไฟ ( ส่วนที่ทำหน้าที่บรรจุดินปืน )และ หางบั้งไฟส่วนนี้สำคัญที่สุดจะคอยบังคับทิศทางของตัวบั้งไฟว่าจะไปในทิศทางทางไหนบ้าง

เนื่องจากในการจัดงานบุญบั้งไฟนั้น จะมีการจัดขึ้นในวันวิสาขบูชาและใน กลางเดือนหก 

ซึ่งในตอนกลางวันนั้น ชาวบ้านต่างก็จะนำอาหารคาว และ ของหวาน มาสร้างบุญตักบาตรทีวัดและฟังพระธรรมเทศนา พอตะวันตกเย็นก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนและตามด้วยการแข่งบั้งไฟ ต่างๆ

 

สนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้โดย สูตรแทงบอลสูงต่ำ

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สืบสือทอดกันมาอย่างยาวนาน

เป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยที่จะได้จะได้วันหยุดและได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อที่จะได้ไปพบกับครอบครังที่รอคอย เทศกาลสงกรานต์นั้นเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นเทศกาลที่ทุกคนเฝ้ารอที่จะถึงเทศกาลนี้ที่น่ารื่นรมณ์อย่างยิ่ง เพราะในช่วงเดือนเมษายน เป็นเดือนที่มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนจึงทำให้การสาดน้ำเล่นกันเป็นที่นิยมอย่างมาก จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประเทศกาลนี้ไปแล้ว

ช่วงในหยุดสงกรานต์นั้นได้รวมวันผู้สูงอายุเข้าไปด้วย

เพราะว่าในช่วงนี้วันหยุดยาวแบบนี้การได้กลับไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบกันมา การไดกลับบ้านไปอยู่กลับครอบครัวการที่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้อยู่กลับลูกหลานที่มารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองให้เขาคงเป็นอะไรที่เขาชื่นชอบ

เพราะในช่วงบั้นปลายของชีวิตการที่ได้อยู่กับลูกหลานคงเป็นอะไรที่ดีไม่น้อย และพวกเราเหล่าคนหนุ่มสาวก็ได้กลับไปทดแทนช่วงเวลาที่จากบ้านมา ถือเป็นประเพณีที่ดีงามที่ควรรักษาเอาไว้ เพื่อที่ในอนาคตเราจะยังคงมีประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานได้เห็น

หลังจากที่เราได้รับความอบอุ่นกับครอบครัวแล้วการไปทำบุญที่วัด

พบปะผู้คนในชุมชนร่วมกันทำบุญก่อเจดีย์ทรายร่วมกันเป็นกิจกรรมที่ร่วมกันทำในชุมชนหลังจากนั้นก็เล่นสาดน้ำกันเพื่อคลายร้อนจากอากาศ เป็นภาพบรรยากาศที่หาดูได้ยากขึ้นเรื่อยๆทุกที

ในปัจจุบันัฒนธรรมเหล่านี้ได้ถูกลดทอนลงไปมาก

คนรุ่นใหม่นั้นใส่ใจประเพณีนี้น้อยลง และหันไปสนใจกับความสนุกฉาบฉวยมากขึ้น เรามักจะได้เห็นตามข่าวทั่วไปว่า ช่วงสงกรานต์นั้นเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุมากที่ นั่นก็เป็นเพราะผู้คนหันมาดื่มสุรากันอย่างหนัก

เพราะเป็นช่วงวันหยุดก็คิดแต่ว่าต้องสนุกสุดเหวี่ยงจนลืมความปลอดภัยของตนเองแถมยังสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

อีกทั้งพอได้ดื่มสุราเข้าไปมากๆสติสัมปชัญญะก็ลด เกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นจนบางได้รับบาดเจ็บหรือบางทีก็ถึงขั้นเสียชีวิต เป็นเพราะเราขาดการยั้บยังช่างใจดื่มสุราจนเมามายและขาดสติ

และยังยิ่งสาวๆที่ออกมาแต่งตัวดโป๊ยั่วยุอารมณ์ทางเพศจนเกิดการข่มขืนกันเกิดขึ้น นั้นก็เพราะคิดแต่ว่าหากแต่งตัวเซ็กซี่และเต้นด้วยท่าเต้นที่ยั่วยวนแล้วผู้คนจะหันมาสนใจ จนลืมคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง 

หากเรายังอย่างที่จะมีประเพณีที่ดีงามเอาให้เราได้สนุกสนานกันเราควรที่ร่วมมือสร้างภาพลักษณ์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังที่จะได้ไม่ทำเทศกาลแห่งความสุขเสื่อมโทรมลงไป หากเรายังสนุกจนลืมความเป็นรากเอกลักษณ์และรากเหง่าของเรา

บางทีสงกรานต์อาจจะเหลือเพียงชื่อ และเราคนรุ่นใหม่ที่ยังพอมีแรงที่สามารถรื้อฟื้นให้ประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ยังคงอยู่ได้

เราก็ควรที่ร่วมมือกันก่อนที่สภาพของเทศกาลสงกรานต์จะเสื่อมโทรมไปมากกว่านี้

 

ขอบขอบคุณเว็บ แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100 ที่ให้การสนับสนุนบทความ

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén