หลายคนอาจจะเข้าใจว่าการเป็นศิลปินนั้นมักจะเน้นไปในงานการสร้างสรรค์และศิลปินก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้อยู่เสมอเพราะคนเหล่านี้นั้นมักจะมีพรสวรรค์ในด้านการสร้างสรรค์และจินตนาการที่ดีมาอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วนั้นเมื่อเดินทางสายอาชีพการเป็นศิลปินก็ล้วนจะต้องเจอกับความกดดัน

และอุปสรรคในการทำงานเช่นเดียวกับการทำงานประเภทอื่นแต่ความกดดันนั้นก็จะมีความแตกต่างจากงานประเภทอื่นๆออกไปนั่นเอง ซึ่งแตกต่างน้อยหรือมากก็ขึ้นอยู่กับประเภทและผลงานศิลปะนั้นๆด้วยและก็ขึ้นอยู่กับความยากและง่ายของการสร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้น

หากจะพูดถึงความกดดันหลักๆสำหรับการเป็นศิลปินแล้วนั้นก็อาจจะเป้นในเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานเพราะในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นศิลปินบางคนอาจจำต้องใช้สิ่งต่างๆช่วยในเรื่องการสร้างสรรค์ให้ได้มาซึ่งศิลปะเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นสภาพจิตใจของศิลปิน ความคิดจินตนาการ อารมณ์รวมทั้งความรู้สึกและในบางครั้งสภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการสร้างสรรค์ผลงานเช่นกัน

ก็ถือว่าเป็นความกดดันที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้และแน่นอนว่าศิลปินทุกคนจะต้องเผชิญและรับมือกับความกดดันเหล่านี้ให้ได้ เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นความกดดันที่เป็นสิ่งที่ในบางครั้งควบคุมได้และในบางครั้งก็ไม่อาจจะควบคุมได้นั่นเอง ศิลปินหลายคนจึงต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับความกดดันหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น

ความกดดันในการทำงาน การแสดงผลงาน ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วนั้นหากมองทุกสิ่งเป็นศิลปะ การสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกจำกันและมีระยะเวลาที่ไม่ตายตัวและเร่งรีบว่าศิลปินคนนี้จะต้องสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้เสร็จในระยะเวลาเท่านี้ แต่เมื่อเมื่อเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วนั้นในบางครั้งก็อาจจะเกิดความกดดันในลักษณะนี้ได้ หากเป็นศิลปินที่ต้องการจะพรีเซนต์ผลงานหรือมีการจัดนิทรรศการบ่อยๆที่จำเป็นจะต้องสร้างสรรค์ผลงานออกมาก็เป้นความกดดันอย่างมากในเส้นทางของสายอาชีพศิลปิน

ความกดดันในความสำเร็จ การเป็นศิลปินนั้นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่ยอมรับหรือเป็นศิลปินที่ทุกคนรู้จักได้นั้นก็จะต้องเป็นศิลปินที่มีความสามารถในด้านการสร้างสรรค์และเป็นศิลปินที่มีความแตกต่างออกไปจากศิลปินคนอื่นๆอย่างมากโดยเฉพาะศิลปินที่สร้างสรรค์ศิลปะแบบสวนกระแสถือว่าเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนแต่การที่จะทำอย่างนี้ได้นั้น

บางครั้งศิลปินก็อาจจะต้องอาศัยและพึ่งพาในเรื่องของโอกาสในบางครั้งสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมหรือคนภายนอกเนื่องจากขาดโอกาสนั่นเองทำให้บางครั้งความกดดันที่กเดขึ้นกับศิลปินอีกหนึ่งอย่างก้คือความกดดันในการประสบความสำเร็จในเส้นทางศิลปินนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย  gclub online ผ่านเว็บ