คำว่าศิลปินนั้นเมื่อนึกถึงเราก็สามารถที่จะนึกถึงได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่ร้องเพลงเล่นดนตรีหรือศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และฝีมือไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมอะไรก็แล้วแต่ผู้คนเหล่านี้ก็ล้วนได้ชื่อว่าเป็นศิลปินของวงการศิลปะทั้งสิ้นซึ่งคุณสมบัติของความเป็นศิลปินนั้นก็อย่างที่รู้กันผู้คนแวดวงนี้สิ่งสำคัญคือเรื่องของการจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

และทัศนคติก็มีผลบ้างในบางครั้งแต่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติหลักที่ศิลปินจำเป็นต้องมีเลยนั้นก็คือจิตวิญญาณในการเป็นศิลปินนั่นเอง เพราะไม่ว่าจะทำงานประเภทไหนของศิลปะนั้นสิ่งที่ตัวผู้ทำต้องมีก็คือจิตวิญญาณในความเข้าใจสิ่งต่าๆเหล่านั้นเพราะการที่ศิลปินนั้นมีจิตวิญญาณมากเท่าไหร่นั้นในการสร้างสรรค์ศิลปะก้จะเป็นสิ่งที่มากขึ้นตามไปด้วยและยังสามารถช่วยทำให้ศิลปินคนหนึ่งนั้นสามารถเติบโตยิ่งขึ้นไป

ความสำคัญของจิตวิญญาณ เมื่อมีจิตวิญญาณในการเป็นศิลปินในงานศิลปะก็จะช่วยทำให้สมารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย จิตวิญญาณมาจากความเข้าใจ อารมณ์ ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ผลงานที่สร้างสรรค์นั้นก็จะเป้นผลงานที่ดีมีคุณภาพและยังเป็นผลงานที่ให้ความรู้สึกแต่งต่างจากผลงานอื่นๆทั่วไปด้วยเพราะว่าศิลปินผู้สร้างสรรค์ได้ใส่ใจและจิตวิญญาณในความเป็นตัวตนของศิลปินนั้นลงไปนั่นเอง

ผลงานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง เพราะจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่สะท้านอารมณ์ ความรู้สึกเป็นหลัก ทำให้ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นในผลงานอย่างแน่นอน ในบางครั้งศิลปินคนเดียวกันที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนั้นยังมีความแตกต่างกันออกไปเลยเนื่องจากจิตวิญญาณที่ศิลปินนั้นใส่ใจลงไปในผลงานของตัวเองนั้นมีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนั่นเอง จึงทำให้ศิลปินผู้มีจิตวิญญาณสามารถที่จะสร้างสรรค์ความแตกต่างไม่เพียงแตกต่างจากผลงานของศิลปินคนอื่นเท่านั้นแต่ยังแตกต่างจากผลงานของตัวเองที่เคยสร้างสรรค์ด้วย

เมื่อมีจิตวิญญาณความเป็นศิลปินก็จะเป็นสิ่งที่เฉิดฉายออกมาได้ด้วยตัวเองเพราะศิลปินที่มีจิตวิญญาณไม่เพียงแต่จะสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างแต่จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆได้อยู่เสมออย่างไม่จบสิ้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป้นสิ่งที่ศิลปินทุกปรระเภทและผู้ที่เกี่ยวข้องศิลปะทุกด้านนั้นควรจะต้องปลูกฝังให้ตัวเองนั้นมีจิตวิญญาณที่ดีในการสร้างสรรค์ศิลปะ

เพื่อทำให้วงการศิลปะและผู้คนในวงการศิลปะนั้นสามารถดำรงและสร้างสรรค์ศิลปะต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เข้าใจในความเป็นศิลปะและจิตวิญญาณที่ศิลปินได้ถ่ายทอดสู่ผลงานศิลปะเหล่านี้ก็จะถูกถ่ายทอดและสะท้อนใหเคนทั่วไปนั้นเห็นและรับรู้ถึงความหมายของศิลปะนั้นๆได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ufabetcn