การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวงการศิลปะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดมาจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรคืก็จริงแต่ในชาวงวัยของศิลปินที่เกิดในช่วงยุคเดียวกันหรือศิลปินที่ศึกษามาจากสถาบันเดียวกันนั้น โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ขึ้นมาที่มีลักษณะคล้ายกัน 

อาจจะเนื่องมาจากศิลปินเหล่านี้ได้ผ่านสภาพแวดล้อมและการใช้ชีวิตในช่วงวัยที่ศึกษาเกี่ยวกับศิลปะอย่างจริงจังนั้นมาในสภาพเดียวกัน ทำให้แนวคิดและการสร้างสรรค์ก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นัก เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั้นเราสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างให้เรานั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดความแตกต่างให้ได้

ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักและก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยสะทีเดียวศิลปินสามารถสร้างควารมแตกต่างให้กับตัวเองนั้นได้โดย การเป็นตัวของตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้คนส่วนใหญ่ที่เรียนและศึกษาเกี่ยวกับทางด้านศิลปะประเภทใดก็ตามโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้ว

แต่ในบางครั้งคนเหล่านั้นไม่รู้ตัวว่าเรานั้นกำลังโดนสภาพแวดล้แมและการศึกษานั้นบีบตัวของเราให้คล้อยตามและเป็นไปตามสภาพแวดล้อมหรือคนรอบข้าง ในบางครั้งจึงทำให้เรานั้นอาจจะสูญเสียความเป็นตัวของเราเองได้ในช่วงขณะหนึ่ง

ดังนั้นแล้วการสร้างตัวตนที่แตกต่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานของเรานั้นให้เกิดความแตกต่างจากคนอื่น การเป็นตัวเองและใช้ความเป็นตัวเองที่มีอยู่ภายใต้จิตใจและความคิดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ศิลปินนั้นจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอ ยิ่งเจอสิ่งนี้เร็วมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เรานั้นประสบความสำเร็จมากเร็วขึ้นเท่านั้น

การเป็นศิลปินจึงจะขาดหรือทิ้งความเป้นตัวเราเองแล้วเลียนแบบคนอื่นหรือเลียนแบบสภาพแวดล้อมหรือคล้ายไปไม่ได้โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่เราสร้างสรรค์ก็เป็นเพียงผลงานที่ไม่มีความแตกต่างและเป็นผลงานที่คล้ายกับคนอื่นๆเท่านั้นเอง

การสรรหาและเสาะหาสิ่งที่เป็นเทคนิคใหม่ๆที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงานของเรานั้นให้มีความแตกต่าง การพัฒนาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กับความเป็นตังของตัวเอง เพราะเมื่อผลงานเรามีความแตกต่างแล้วสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ผลงานของเรานั้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือการลอกเลียนแบบดังนั้นแล้วการหาวิธีหรือสรรค์หาเทคนิคใหม่ๆที่จะทำให้ผลงานของเรานั้นยังคงเป็นตัวเอง

และเป็นผลงานที่ยากจะเลียนแบบจึงเป็นสิ่งที่ศิลปินทุกคนนั้นควรมีและควรจะทำ การทำแบบนี้นั้นเป็นเหมือนเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้ทั้งตัวผลงานเองและตัวศิลปินผู้สร้างสรรค์เองด้วย  อย่างไรก็ตามนอกจากการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี ความตั้งใจขยันฝึกฝนและพัฒนาก็เป็นสิ่งที่ควรมีคู่กันนั่นเอง เพื่อทำให้ผลงานและการสร้างสรรค์ของศิลปินคนหนึ่งนั้นจะสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่นและผลงานของศิลปินคนนั้นก้จะเป็นผลงานที่ยากจะมีใครเทียบ

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  บาคาร่าทดลอง