30,000 ถึง 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช นี่คือจุดเริ่มต้นของงานศิลปะในยุคแรกๆคือยุคหินที่ผู้คนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการสร้างสรรค์ผลงานหรือว่าจะเป็นในส่วนของการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเพราะว่าในยุคหินเป็นยุคแรกที่มีการสืบค้นว่างานประติมากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานแกะสลักต่างๆหรือว่าแนวคิดต่างๆของผู้คนมีการค้นพบอยู่มากมาย

ส่วนใหญ่จะเป็นงานประติมากรรมการวาดภาพระบายสีหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการวาดลวดลายลงบนดินเหนียวต่างๆ ทุกคนแต่ยุคสมัยก็มีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าในจุดเริ่มต้นของคนง่ายๆทำงานศิลปะหรือว่าจุดเริ่มต้นของพี่นะตอนนี้คือการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆการนำเสนอผลงานหรือไม่เช่นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้คนในยุคสมัยก็มีความต้องการในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆ ร่องรอยของผู้คนในยุคต่างๆเหล่านี้ทำให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าสภาพสังคมแนวคิดหรือแม้แต่จะเป็นความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคนั้นเป็นอย่างไร ผู้คนจะยุคสมัยก็มีลักษณะแนวคิดสังคมเศรษฐกิจต่างๆ

หรือแม้จะเป็นความเชื่อตามที่แตกต่างกันไป นี่เราสามารถค้นหาเรื่องราวต่างๆทางด้านความเชื่อในที่ต่างๆผ่านการค้นหาข้อมูลหรือแม้แต่จะเป็นการสืบค้นของนักโบราณคดีได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาตลอดเวลาจึงทำให้ผู้คนต่างๆสามารถศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยบทความหรือแม้แต่จะเป็นเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตซึ่งมุมมองได้ว่าจุดเริ่มต้นของมนุษย์เกิดจากอะไร

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่หรือผลงานต่างๆปริมาณต่างๆถูกสร้างหรือถูกค้นพบอยู่ตลอดเวลาผู้คนส่วนใหญ่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือไม่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความเป็นอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เพราะผู้คนในยุคสมัยก็มีการสร้างสรรค์ผลงานหรือแม้แต่จะเป็นแนวคิดต่างๆที่มีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพดีเสมอ การพัฒนารูปแบบความเป็นอยู่ของผู้คนหรือแม้แต่จะเป็นการเริ่มต้นสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นในความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ หรือว่านวัตกรรมต่างๆเพื่อบ่งบอกคนรุ่นหลังว่าตัวเองสามารถทำสิ่งใดได้บ้างหรือว่าจะเป็นแนวคิดอะไรได้บ้าง

ในยุคต่อมาจุดเริ่มต้นของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการสานต่ออยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นในส่วนของ มนุษย์ 

จุดเริ่มต้นของมนุษย์ยังมีการสานต่อและเกิดยุคงานศิลปะอื่นอีกมากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นยุคกรีก อียิปต์ โรมัน แต่ละยุคสมัยก็มีความสำคัญต่องานศิลปะทั้งสิ้นเพราะในยุคต่อมาก็มีการใช้งานศิลปะต่างๆเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มนุษย์มีการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสร้างสรรค์แนวคิดหรือศาสนาต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพางานศิลปะ 

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย    เล่นคาสิโนออนไลน์ ที่ไหนดี