เราเคยถามตัวเองหรือไม่ว่าเมื่อเรามีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมไทยนั้นเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้หรือไม่ว่าวัฒนธรรมไทยนั้นคืออะไรทำไมถึงยังต้องคงพูดถึงกันและอนุรักษ์กันไว้อย่างไรมาและมีอะไรบ้างที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเราหากมีการเปิดหาข้อมูลผ่านทางพจนานุกรมแล้วก็ความหมายของวัฒนธรรมนั้นน่าจะหมายถึงการที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นบ่งบอกถึงความเจริญของวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นๆ

ซึ่งวัฒนธรรมนั้นได้มีการส่งต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งจากคนในอดีตส่งต่อมาจนถึงคนปัจจุบันแต่วัฒนธรรมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้ด้วยที่สำคัญคนในปัจจุบันสามารถที่จะศึกษาหาความรู้วัฒนธรรมของคนในสมัยโบราณกันว่ามีวัฒนธรรมความเป็นมาอย่างไรและสามารถนำประยุกต์ใช้ในปัจจุบันได้อย่างไร

เรียกได้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือมรดกที่ปู่ย่าตายายของเรานั้นส่งต่อมาให้กับรุ่นเราหรือรุ่นลูกหลานของเราเป็นสิ่งที่ทำกันร่วมกันในสังคมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งที่จะทำได้เพียงเท่านั้นซึ่งวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนั้นก็จะมีตั้งแต่วัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของภาษาโดยภาษาที่เราพูดถึงนั้นในประเทศไทยมีภาษาถิ่น 4 ภาคด้วยกัน

ยึดตามภาคของประเทศไทยที่มีทั้ง 4 ภาคและก็คือมีตั้งแต่ภาคเหนือและมีภาคกลางมีค่าอีสานและมีภาคใต้ซึ่งแต่ละภาคก็จะมีภาษาเป็นของตนเองนั่นคือวัฒนธรรมด้านภาษาในขณะเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินก็มีวัฒนธรรมของแต่ละภาคเช่นเดียวกันเพราะแต่ละภาคจะมีการปรุงอาหารที่รสชาติแตกต่างกันออกไปมีวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงที่ไม่เหมือนกันรสชาติความต้องการในการกินอาหารหรือพืชผักบางชนิดที่มีไม่เหมือนกันดังนั้นอาหารจึงเปรียบได้

เป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาคได้เช่นเดียวกันที่สำคัญเรื่องของการแต่งกายนั้นก็สามารถเป็นวัฒนธรรมของแต่ละภาคได้เพราะแต่ละจังหวัดในแต่ละภาคนั้นก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันเราจึงสามารถพูดได้ว่าวัฒนธรรมนั้นคือการที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นหมู่คณะที่ทำร่วมกันและในปัจจุบันนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารมีเรื่องของการพูดคุยภาษาเราจะมีเป็นภาษากลางที่เป็นภาษา

สำหรับเอาไว้สื่อสารกันโดยเฉพาะทำให้คนในแต่ละภาคนั้นสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจและลงตัวและปัจจุบันในเรื่องของการแต่งกายก็มีการปรับเปลี่ยนจากการแต่งกายของแต่ละภาคมาเป็นการแต่งกายแบบสากลทำให้คนทั้งประเทศนั้นมีลักษณะการแต่งกายที่คล้ายคลึงกัน

แต่วัฒนธรรมเรื่องของการแต่งกายหรืออาหารหรือแม้แต่ภาษาการพูดคุยนั้นก็ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้ถึงแม้จะไม่ค่อยเอาออกมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันก็ตามแต่ก็ยังคงให้ลูกหลานศึกษาวัฒนธรรมความเป็นมาอยู่เพื่อให้รู้ว่าประเทศไทยนั้นของเรามีวัฒนธรรมที่ดีขนาดไหน

 

สนับสนุนโดย.  gclub casinoทดลองเล่น