ในยุคสมัยที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเชื่อมต่อของผู้คนมีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กิจกรรมต่างๆมีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างอาชีพการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทางด้านสังคมและพัฒนารูปแบบการทำงานต่างๆมีการปรับปรุงรูปแบบการติดต่อสื่อสารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของระบบการทำงานต่างๆในปัจจุบันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นการทำงานศิลปะในยุคปัจจุบันมีการสร้างสรรค์ผลงานที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของระบบการสร้างสรรค์โครงสร้างการทำงานหรือไม่จนการปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่างๆเหล่านี้ก็มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา Social Media การนำเสนอผลงานการส่งต่อผลงานต่างๆมีการปรับปรุงรูปแบบงานต่างๆที่ช่วยให้งานศิลปะและมีการพัฒนาโครงสร้างการทำงานต่างๆมีส่วนพัฒนาอยู่เสมอ 

อย่างไรก็ตามนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Social ต่างๆที่มีการพัฒนาโครงสร้างการปรับปรุงขึ้นอย่างไรก็ตามส่วนสำคัญอย่างยิ่งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Social Media ต่างๆจึงทำให้จิตรกรมีช่องทางของตัวเองในการนำเสนอผลงานหรือแม้จะเป็นแนวคิดต่างๆ เป็นการพัฒนารูปแบบโครงสร้างการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้คนในยุคสมัยมีลักษณะในการทำงานที่ต่างไปงานศิลปะคือการถ่ายทอดข้อมูลอารมณ์

หรือแม้แต่จนความรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่มีการเผยแพร่ทางด้านงานต่างๆออกไปจึงทำให้งานศิลปะมีการเผยแพร่ที่เพิ่มขึ้นและมีแนวคิดในการทำงานใหม่ๆ แนวคิดต่างๆมีการสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลามีการปรับปรุงและมีการนำเสนอผลงานใหม่ๆเพราะว่าน่าจะว่าต่างๆ

ที่ช่วยให้มีการพัฒนาโครงสร้างในการปรับปรุงจะช่วยให้ศิลปินต่างๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาได้ การนำเสนอแนวความคิดความเชื่อและการนำเสนอทางด้านจินตนาการต่างๆ เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของ การทำงานโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

งานเซลล์ต่างๆเป็นการพัฒนาโครงสร้างการทำงานและการปรับปรุงรูปแบบอยู่เสมออย่างไรก็ตามที่จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่เทคโนโลยีต่างๆหรือโครงสร้างการทำงานต่างๆมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานก็มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ Social Media

ที่ช่วยจิตรกรในยุคปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอผลงานใหม่ๆซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีรูปแบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกนำเสนอมาแล้วถูกสร้างสรรค์มากมายเพราะในยุคปัจจุบันมีการเปิดกว้างในการทำงานศิลปะ 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่าเช็กชี่